Tidligere årbøker

Publisert av Olav Flottorp den 12.12.20. Oppdatert 14.12.21.

Billigsalg av historielagets bøker:

 • Tidligere årbøker - 50 kroner stykk.
 • Årbokpakke 2010-2019 - 250 kroner.
 • Konsmoboka - Gardar og ætter (1964) - 100 kroner.

Tidligere årbøker:

2010

 • 1. Innleiing ved historielagsleiaren (Ann-Margret Haaland).
 • 2. Ordførerkjedet i Audnedal (Anne Marie Ågedal).
 • 3. Kvinneforeninger - engasjement til ale tider (Jorunn Birkeland).
 • 4. Segn og soge: Bjørnen på Vårdal (Kjell Byremo).
 • 5. Fløyting på Ytre Øydnevann (Jorunn Birkeland).
 • 6. Bygginga av den nye vegen gjennom Gydalen (Odd Flottorp - intervjua av Olav Verdal).
 • 7. Gabriel Scott i Konsmo (Anne Marie Ågedal).
 • 8. Opplevingar med jakt og fangst (Simon Aas - intervjua av Olav Verdal).
 • 9. Med Sørlandsbanen til Konsmo - Mary Ruud forteller (Mary Ruud - intervjuet av Jorunn Birkeland).
 • 10. Moses med horn på hovudet (Olav Torgny Hårtveit).
 • 11. Litt historie om veien Sveindal-Hornnes - eller rettere sagt Sveindal-Tveit-veien (Svein Røynesdal).
 • 12. Med utsyn frå Høylombakken (Torbjørn Ougland).
 • 13. Milorg i Konsmo (Gabriel Øydne).
 • 14. Da nissen blei drapsmann på Røynesdal i Konsmo (Torbjørn Ougland).
 • 15. Ulykkesbrannen i Vestegarden på Øvre Ågedal (Tomine Byremo - intervjua av Olav Verdal).
 • 16. Eit barndomsminne frå 1944 (Odd Flottorp - fortald til Olav Verdal).
 • 17. Titt eg minnast ein gamal gard (Hjørdis Midtbø).
 • 18. Gamle matoppskrifter frå Audnedal (Samla og redigert av Margith Seland).

2011

 • 1. Innledning ved historielagsleiaren (Ann-Margret Haaland).
 • 2. Våre Falne - Krigsminnesmerket på Grindheim kyrkjegard (Elisabeth Haaland i samtale med Anna Hårtveit, og Kjell Byremo).
 • 3. 54 år som misjonær i Taiwan. Bjarne Gislefoss forteller (Olav Torgny Hårtveit).
 • 4. Bjelland og Grindheim - ein kommune frå 1837 til 1902 (Margith Seland).
 • 5. Kjørkje.Are på Listad og ætta hans (Torbjørn Ougland).
 • 6. Poststeder i gamle Konsmo - Fra poståpneri til nedleggelse (Åse Marit Helle).
 • 7. Dikt av Ingrid Vestøl (Innleiing av Margith Seland).
 • 8. Ågedal realskole (Jorunn Birkeland og Salve Øina).
 • 9. Komper og pjolter på Konsmo Ungdomshus (Vidar Strisland).
 • 10. Kari i Byråsen - nøgd med lite, klaga ikkje (Margith Seland).
 • 11. Øydneskleiv på 50- og 60-tallet (Arne Birger Birkeland).
 • 12. Det gamle kommunelokalet - et servicebygg for sin tid (Anne Marie Ågedal).
 • 13. Follogskontrakta - gamle dagars tryggleik i kvardagen (Margith Seland).
 • 14. Naturlostur til Skogen (Tor Oddleiv Brandsdal).
 • 15. Heimeslakting og blodpølsekalas (Margith Seland).

2012

 • 1. Innledning ved historielagslederen (Liv Birkeland).
 • 2. Arkeologisk registrering ved Fv. 460 i Audnedal kommune høsten 2011 (Linda Åsheim).
 • 3. Gunvald Hellevand - krigsveteran fra 1. verdenskrig (Anne Marie Ågedal).
 • 4. Saga i Håbergslia (Terje Høyland).
 • 5. Konsmoheimen 50 år (Redigert av Bjørg Nordstrøm).
 • 6. Emma Sveindal - Emma i Hola (Elisabeth Haaland i samtale med Johan Johansen).
 • 7. Basar i Hampen (Torbjørn Ougland).
 • 8. Mordene på Røyseland (Jorunn Birkeland og Anne Marie Ågedal).
 • 9. Søter Oline (Kjell Byremo).
 • 10. Besøk fra USA og markering av krigsminne (Liv Birkeland).
 • 11. Utvandrarglimt frå Refsnes og Hårtveit i Grindheim (Anna Rossevatn).
 • 12. Bygging av Sørlandsbanen - familier som kom til Konsmo i anleggstiden (Anne Grete Kant Langseth og Kari Hunsdal Tisland).
 • 13. Då anansen kom til Ågedalstøa (Jorunn Birkeland).
 • 14. Det daglige brød i 90 år - Brødrene Ågedals Bakeri (Thyra Ågedal).
 • 15. Kamp for tyttebæra - Soga om striden for tyttebæra i åra 1946-1950 (Margith Seland).
 • 16. Historia bak nokre stadnamn i Audnedal (Olav Torgny Hårtveit).

2013

 • 1. Innledning ved historielagslederen (Liv Birkeland).
 • 2. Det uopprettelige (Haakon Hårtveit).
 • 3. Drømmen om Amerika - Salve Olsen Espeland - En amerikaemigrant fra Konsmo (Gunnar Espeland, bearbeidet av Tor Egil Viblemo).
 • 4. Sanden og Lautrup (Grete Olsen).
 • 5. Kvinnenes underskriftlister fra 1905 (Torbjørn Ougland).
 • 6. Minner fra Risdal (Ida Risdal Tobiassen).
 • 7. Øyheiè (Kræklingheiè) - Den tidlegast nedlagde gard i Audnedal (Torfinn Normann Hageland).
 • 8. Telefon fra Buenos Aires 1942 (Søren Brandsnes).
 • 9. En begravelse i 1929 (Thora Vrålstad).
 • 10. Nils og Drina som fastbuande - deira siste leveår på Håland (Elisabeth Haaland i samtale med Karin Haaland).
 • 11. 3-dobbelt syskinbrudlaup i Grindheim (Avisartikkel skrive av Åsmund Fiskland i Agder Tidend 1941).
 • 12. Konsmo skoglag (Anne Marie Ågedal).
 • 13. Litt om Anna Sveindal og tida før huset hennar blei museum (Elisabeth Haaland).
 • 14. Isak - ein lagnad for 200 år sidan (Ådne Fardal Klev).
 • 15. Den fyrste postomberinga i Grindheim (Etter korrespondanse mellom John Seland og Lars Haartveit, innleiing av Margith Seland).
 • 16. Kronprinsparet på besøk i Audnedal (Foto).

2014

 • 1. Innledning ved historielagslederen (Liv Birkeland).
 • 2. Tysklandsbrigaden - 1947-1953 (Margith Seland).
 • 3. Vi blar i stilbøkene til Lina Lien (Anne Marie Ågedal).
 • 4. Eidsvollsmannen Ommund Bjørnsen Birkeland (Torbjørn Ougland).
 • 5. Skeiemøte 1959 (Håkon Hårtveit).
 • 6. Amerikaturen (Ruth Elin Byremo Solberg og Aud Oddveig Byremo Hansen).
 • 7. Alfred Thomassen og samlingen hans (Anne Torgjerd Bakken).
 • 8. Eplet (Jorunn Birkeland).
 • 9. Fra Bjelland til Audnedal (Reidar Jensson Ågedal).
 • 10. Tur til Flottorp gruver (Jorunn Birkeland).
 • 11. Da Kristian Flåt gikk i dekning (Tobias Tryland i samtale med Kristian Flåt - frå Lindesnes avis 1981).
 • 12. På gamal kyrkjeveg (Margith Seland).
 • 13. Peder Flottorp - ein utflyttar frå Øvre Flottorp (Frå Fædrelandsvennen 1967 - redigert av Margith Seland).
 • 14. Gardshistorie for Åsan (Torbjørn Ougland).
 • 15. 70-års minnemarkering av flystyrten i Åsan 17. november 1943 (Foto).
 • 16. Tur til Spilling rivefabrikk (Foto).

2015

 • 1. Innledning ved historielagslederen (Liv Birkeland).
 • 2. Frigjøringsdagen - tidsbilder fra Audnedal (Redigert av historielagets skrivekomité).
 • 3. Tomine Flåt Håland - gledesspreder og omsorgsmenneske (Sissel Birkeland Håland).
 • 4. Knottefabrikken på Sveindal (Hans Martin Sveindal).
 • 5. Tre generasjoner søkte lykken i Amerika (Hans Martin Sveindal).
 • 6. Mitt møte med Amerika (Astrid Øydne Byremo).
 • 7. Dagligliv på Håland under andre verdenskrig (Velaug Haaland fra heftet "Eg minnest...").
 • 8. Evakuering 9. april 1940 (Ida Risdal Tobiassen).
 • 9. Skyttarlaget "Grindølen" (Kjell Byremo).
 • 10. Historien om sølvskeia til Guri Listad (Jorunn Birkeland).
 • 11. Seks stadnamn kring Øvre Øydnevann (Olav Torgny Hårtveit).
 • 12. Kramkaren Holmen - sin tids handelsmann (Anne Marie Ågedal).
 • 13. "Runesteinen" i Skore (Torje Karsten Grindheim).
 • 14. Knoddedalen - den første husmannsplassen i Konsmo (Torbjørn Ougland).
 • 15. Eit brudlaup i gamle dagar - ei hending kring 1870 (Margith Seland).
 • 16. Ola i Skogen (Margith Seland).
 • 17. Konsmo kirke - Grunnlovsjubileet 2014 (Jorunn Birkeland).

2016

 • 1. Innleiing ved historielagslederen (Ann-Margret Haaland).
 • 2. Undalens Molybdengruber AS (Hans Martin Sveindal basert på årsoppgave fra 1991 av Gry Fuglestveit Bløchlinger).
 • 3. Opplevingar frå gruvetida i Grindheim (Tekstene er tidlegare gitt ut i serien Liv og levemåte).
 • 4. Rita Knutsdotter (Rita Flottorp).
 • 5. Tur til Flottorp Gruver (Jorunn Birkeland).
 • 6. Knut og Blåmann (Skrive og teikna av Rita Flottorp).
 • 7. Gruvedrift på Ytre Flottorp (Olav Flottorp).
 • 8. Gruvedrift på Vårdal (Kjell Byremo i samtale med Arthur Stulien).
 • 9. Folkedrakter i Audnedal kommune (Kathrine Holmegård Bringsdal).
 • 10. Elleve jenter på kurs i matlaging (Margith Seland).
 • 11. Søndagsskole i Konsmo (Jorunn Birkeland)
 • 12. Trylandsvassdraget (Anne Marie Ågedal).
 • 13. Plastposen (Jorunn Birkeland).
 • 14. Barnevandringar gjennom Hornnes (Alf Georg Kjetså).
 • 15. Barnevandringen og Torje Brastad (Ida Risdal Tobiassen).
 • 16. Solvsmeden, "verden beste mann" (Salve Øina).
 • 17. Militærbagen fra bombeflyet som styrtet i Konsmo (Torhild Lian Rom).
 • 18. Stav og stavskjæring i Audnedal (Ole Tom Høyland).
 • 19. Steinhella frå Valand (Margith Seland).
 • 20. Digitaliserte kilder til slektsgranskning (Torbjørn Ougland).
 • 21. Bruk av nyare og moderne kjelder i slektsforkning (Olav Flottorp).

2017

 • 1. Innleiing ved historielagsleiaren (Ann-Margret Haaland).
 • 2. Gabriel Scotts bryllupssang i Konsmo 1894 (Harde Johannessen).
 • 3. Lutherjubiléet - Fra Wittenberg til Audnedal (Olav Flottorp).
 • 4. Ida Risdal Tobiassen forteller fra barndommen (Ida Risdal Tobiassen).
 • 5. Minne frå "Husstellkurset" i Selandsdalen 1949 (Kåre Seland).
 • 6. Sysselmannen fra Konsmo (Odd Helle).
 • 7. Det var ei gong (Margith Seland).
 • 8. "Født til å fiske, tvunget til å jobbe" (Olav Torgny Hårtveit).
 • 9. Bankfilial på Ågedal skulehus (Ola Reidar Haaland).
 • 10. Gjennom isen på Øydnevannet (Jorunn Birkeland).
 • 11. Landbruksopplæring for 130 år siden: Fra Konsmo til Jæren på jordbruksskole (Anne Marie Ågedal).
 • 12. Besøk fra Nederland (Jorunn Birkeland).
 • 13. Fangst- og friluftsmannen Gunder Larsen (Jorunn Birkeland og Harde Johannessen).
 • 14. Skirenn på Refsnes 1895 (Margith Seland).

2018

 • 1. Hilsen fra lederen i historielaget (Grete Olsen).
 • 2. Fra Brastad til Jæren og Nord-Amerika i 1825 (Torbjørn Ougland).
 • 3. Ei visebok frå Ytre Flottorp (Olav Flottorp).
 • 4. Fra Sobelia til NM og Holmekollen (Kjell Koveland)
 • 5. "Manngard" etter Ola i "Haien" september 1960 (Margith Seland).
 • 6. Ougland Trevarefabrikk (Ragnhild Andersen).
 • 7. Torjus Ågedal, ein merittert idrettsmann og skyttar (Eli Ågedal).
 • 8. Bergtor Strisland, nybrottsmann, politiker, radikaler og skribent (Line Strisland og Vidar Strisland).
 • 9. Med historielaget til Feda og Kvinesdal (Jorunn Birkeland).
 • 10. Historien om et bilde (Tor Egil Viblemo).
 • 11. Hundre år siden "Spanskesyken" - Influensapandemien som rystet Norge (Ann-Margret Haaland).
 • 12. Post og postgang i min barndom (Anne Marie Ågedal).
 • 13. Minner fra Risdal og Eigebø ca. 1930-tallet (Ida Risdal Tobiassen).
 • 14. Krigsminne - minnesmerke over flyet som havarerte i Åsan, 1943 (Anne Marie Ågedal).
 • 15. Bare ei fantejente (Jorunn Birkeland).
 • 16. Ei Hundedags-soge frå Grindheim (Olav Flottorp, hentet fra avisutklipp).
 • 17. Ei spesiell elgjakt (Kjell Byremo).
 • 18. Fanten (Inger Lise Hansen).
 • 19. Amerikakveld i Byremohallen (Sigurd Haugsgjerd).
 • 20. Lisle-Jo Sveindal (Minneord i avis, ukjent dato).

2019

 • 1. Innledning ved historielagslederen (Grete Olsen).
 • 2. Pinsemenigheten Zion Konsmo fyller 100 år (Jorunn Birkeland)
 • 3. Forsoningsbarna - fra et krigsherjet Tyskland til Norge på ferie (Elisabeth Haaland og Petra Emmerich f. Packert).
 • 4. Til Amerika på skogsarbeid (Per Øyvind Rækken Nordland).
 • 5. Gråtass-taxien (Kjell Byremo).
 • 6. Håland i folkevandringstiden (Olav Flottorp).
 • 7. Andreas Ougland - Fra gullgruvene til Viblemo i Konsmo (Torbjørn Ougland).
 • 8. Siri Jordmor (Margith Seland).
 • 9. Agderforskere før oss: Gabriel Øidne (1918-1991) (Pål Repstad).
 • 10. Hårtveit, gamle trekk ved landskap og bygningar (Olav Torgny Hårtveit).
 • 11. Historielaget på tur med Bjoren og visitt på Forsvarsmuseet på Evjemoen (Grete Olsen).

2020

 • 1. Innledning ved historielagslederen (Olav Flottorp).
 • 2. Sosialdemokraten og internasjonalisten fra Audnedal (Hallgeir Oftedal).
 • 3. Ole Kallevik ser tilbake på tiden som lærer i Konsmo (Anne Marie Ågedal).
 • 4. Kjempene - de sagnfylte Audnedølene (Olav Flottorp).
 • 5. Husmannsplasser på vestheia i Konsmo (Torbjørn Ougland).
 • 6. Fire gardar kring Øvre Øydnevatn tek imot småkongen sin på 800-talet (Olav Torgny Hårtveit).
 • 7. Det var ein gong (Margith Seland).
 • 8. John Bentsen (Jorunn Birkeland).
 • 9. Livet på en heiegård i Konsmo for rundt hundre år siden (Ida Risdal Tobiassen).
 • 10. Oppfinnsame grindølar (Olav Flottorp).
 • 11. Også et jubileum (Jorunn Birkeland).
 • 12. Perlefiske i Audna (Anne Marie Ågedal).
 • 13. Tante på telefonen (Kjell Byremo).
 • 14. Om bygdebøkene (Tor Egil Viblemo).
 • 15. Audnedal del av nye Lyngdal (Torbjørn Ougland).