Innsamlingsskjema til bygdeboka

Innsamlingsskjema til bygdeboka

Publisert av Olav Flottorp den 14.12.21. Oppdatert 21.12.21.

Kjære leser!

Arbeidet med bygdeboka er godt i gang her i historielaget. Skrivekomitéen har til nå kommet med flere utkast av gårds- og slektshistorie fra både Grindheim og Konsmo. Historielaget sitter derimot ikke på all informasjon om gårdene og slektene, spesielt fra nyere tid. Vi håper og ønsker at dere som enten er innbyggere i Audnedal, etterkommere av audnedøler samt ellers sitter med informasjon om gårdene eller slektene her vil bidra i arbeidet vårt. Vi har gjort det så enkelt at dette kan du hjelpe med fra din egen stue, og nå som jula nærmer seg håper vi at dette kan få frem noen gode historier i familiene deres. Det lenkes her til personskjema og husskjema som dere kan laste ned og fylle ut, for så å sende inn på mail. Fysisk innlevering kommer vi tilbake til da vi ikke har etablert kontakter for de ulike grendene og fått til logistikken der. Du fyller bare ut det du ønsker og kan. Har du noe du lurer på angående skjemaene, kan du sende en mail til audnedal.bygdebok@gmail.com.

 

Nedlasting

Du kan laste ned skjemaene ved å trykke på titlene som sender deg til en visningsside for dokumentet. På den siden kan dere laste ned dokumentet ved å trykke på "fil" oppe til venstre, deretter "last ned". Velg så filformatet. Om du vil fylle inn på dataen anbefales "Microsoft Word" eller OpenDocument" avhengig om du bruker word eller openoffice. Om du vil printe ut og fylle inn for hånd anbefales "PDF-dokument". Da ønsker vi at du skanner inn dokumentet og sender det på den angitte mailadressen nedenfor. Som nevnt kommer vi tilbake til fysisk innlevering, men for øyeblikket tar vi bare imot digitalt. Alle skjema vil bli oppbevart på en dedikert harddisk og i fysisk format på et låst lager. Kun styret i Audnedal Historielag vil ha tilgang til dette og kun skrivekomitéen for bygdeboka vil bruke dette. For å se hvem som er i komitéen, se egen artikkel om bygdeboka. Ønsker du å lese mer om bygdebokarbeidet kan du lese vår artikkel om dette ved å trykke på "artikler" ovenfor.

 

Personskjema

Dette skjemaet ønsker informasjon om personer og familier. Dette kan være din egen familie, dine besteforeldres familier eller enda lengre tilbake. Du fyller inn det du kan og vil her, og skjemaet viser hva slags informasjon vi er ute etter.  Da mye info er privat bestemmer du selv hva du ønsker å oppgi. Ved innsending samtykker du til at informasjonen i skjemaet kan brukes i bygdeboka. Du står fritt til å angre på det du har levert inn frem til boka revideres for trykk, noe vi kommer til å informere om til da. Historielaget kommer ikke til å bruke informasjonen til noe annet enn arbeidet med bygdeboka.

 

Husskjema

Dette skjemaet spør etter informasjon om et bosted i Audnedal, enten det er din egen eiendom, en eiendom du vet noe om eller en eiendom som ikke lenger eksisterer. Her ønsker vi at personvernet også opprettholdes slik som for personskjemaene. Informasjon om hvem som eier en eiendom er offentlig kunnskap, og mange ganger kan skrivekomitéen finne ut av eiere uten mye hjelp av selve eieren, men det er mye man ikke lett kan finne ut. Dette kan være informasjon og bygninger, folk som bodde der uten å selv eie, veier, sagn knyttet til eiendommen og spesielt vanskelig er eiere av hus i byggefeltene som oftere bytter eier enn gårdene. Vi ønsker informasjon om byggefeltene like mye som gårdene. På samme vis som for personskjemaene tolker vi en innsendelse av skjemaet som samtykke for at vi kan bruke informasjonen i bygdeboka. Du kan angre på innsendt skjema frem til boka er klar for trykken, noe vi kommer til å informere om.

 

Innsendelse av skjema

Vi har opprettet en egen mail for innsending av utfylt skjema. Mailadressen er audnedal.bygdebok@gmail.com. Du kan også trykke her for å automatisk opprette en mail. Husk å skrive i tittelen på mailen hvem som sender inn skjema. Kontaktinformasjon til innsender fyller du inn i de gitte rutene i skjemaene.